PDA

View Full Version : Chia Sẻ Bộ sưu tập File Nokia Full INI VietNamKhócChoNgườiĐi
26-10-2011, 10:39
Bộ sưu tập File Nokia Full INI VietNam

Ưu điểm:

Bung file trong vài giây.Thay vì 1 File Nokia Setup full có thể mất tới vài phút.
Tự động chọn file với tất cả các Box, kể cả Phoenix. Chỉ 1 click chọn file TV,không cần phải mỏi mắt tìm xem PPM.V nằm đâu.
Chỉ có Tiếng Việt nên File rất gọn nhỏ,không chiếm dung lượng ổ cứng
Nói chung tất cả đều như file setup Zin,nhưng gói gọn vì chỉ có 1 ngôn ngữ VietNam.
Sẽ luôn cập nhật những ver cao nhất nếu có thể.
List file đang có :

1110i RH-93_7.02 (http://www.mediafire.com/download.php?pv3rbbnydc0w83w)
1200 RH-99_6.00 (http://www.mediafire.com/?qr5xrk3kikfc33l)
1202 RH-112_3.10 (http://www.mediafire.com/?id1f9i2lhv9q9sl)
1208 RH-105_6.00 (http://www.mediafire.com/?qntgarw2dsa0c2a)
1280 RM-647_6.20 (http://www.mediafire.com/download.php?ya4p5xdrknaca92)
1616 RH-125_6.20 (http://www.mediafire.com/?vmm4l0vzc4j02av)
1650 RM-305_6.00 (http://www.mediafire.com/?82qy7wj5h45jsxa)
1661 RH-122_5.01 (http://www.mediafire.com/?0viqs7cu1ryvao7)
1680c RM-394_7.60 (http://www.mediafire.com/download.php?4g7oj8a2drfrv4q)
1800 RM-653_6.20 (http://www.mediafire.com/download.php?15275de1ffao51f)

2310 RM-189_6.52 (http://www.mediafire.com/download.php?lbig1pye8x2064s)
2323c RM-543_9.85 (http://www.mediafire.com/download.php?bzrwk8pfnzsfzya)
2330c RM-512_9.85 (http://www.mediafire.com/download.php?60kthwochz0rc9m)
2600c RM-340_7.60 (http://www.mediafire.com/download.php?4bi1c8q7ucb7jjx)
2610 RH-86_7.11 (http://www.mediafire.com/download.php?hlt646lh80daunz)
2626 RM-291_6.81 (http://www.mediafire.com/download.php?f11nl2qfgg3or12)
2630 RM-298_7.60 (http://www.mediafire.com/download.php?70grxbyyabvowy9)
2680s RM-392_6.17 (http://www.mediafire.com/download.php?9ojjxauogtgqo5v)
2690 RM-635_10.10 (http://www.mediafire.com/download.php?3t7r6dzczm9xs3s)
2690 RM-635_10.65 (http://www.mediafire.com/download.php?gh26wzyodeb47sw) hoanghiep1506
2700c RM-561_9.98 (http://www.mediafire.com/download.php?jos1o8qaeoisw85)
2710c RM-586_9.67 (http://www.mediafire.com/download.php?404ej6ml6yohlj6)
2720a RM-519_9.85 (http://www.mediafire.com/download.php?g0kh657klevk76h)
2730c RM-578_9.41 (http://www.mediafire.com/download.php?ah66kboq0hxs09s)
2730c RM-578_10.47 (http://www.mediafire.com/download.php?av7563cj8953vr1)


3110c RM-237_7.21-7.30 (http://www.mediafire.com/download.php?1c99eax3m2v93x3) ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
3120c RM-364_9.41 (http://www.mediafire.com/download.php?xjxazjmiyqytxsj)
3500c RM-272_7.21 (http://www.mediafire.com/download.php?zj1v37r1fmhhrwi)
3600s RM-352_7.23 (http://www.mediafire.com/download.php?8ht4uxk34ytagb6)
3610a RM-429_3.56 (http://www.mediafire.com/download.php?au5zi9vpg69wbjv)
3710a RM-509_4.35 (http://www.mediafire.com/download.php?n9fqgk0ugckt3va)
3720c RM-518_10.16 (http://www.mediafire.com/download.php?yu7thihihv5h7wh)

5030c RM-524_5.01 (http://www.mediafire.com/download.php?949n45pyzhhslmv)
5130c RM-495_7.97 (http://www.mediafire.com/download.php?qe1j1xhxbhe4x8b)
5200 RM-174_7.20 (http://www.mediafire.com/download.php?zpz1ilh254c4cco)
5220 RM-411_7.23 (http://www.mediafire.com/download.php?gm2picbl0x2ucdq)
5230 RM-588_40.0.003 (http://www.mediafire.com/download.php?4w7j5h75ci7bcpc)
5230 RM-588_50.0.001 (http://www.mediafire.com/download.php?wsv83yref4y7deu) Mạnh Trần
5233 RM-625_40.1.003 (http://www.mediafire.com/download.php?1cd8vi13gp02aym)
5233 RM-625_50.1.001 (http://www.mediafire.com/download.php?w6cnysy8gvu0w4z) Mạnh Trần
5250 RM-684_20.0.004 (http://www.mediafire.com/download.php?3h261qty9193khv)
5250 RM-684_30.0.002 (http://www.mediafire.com/download.php?rs472jqvo54dhns) Mạnh Trần
5300 RM-146_7.20 (http://www.mediafire.com/download.php?kbhybicv6jh5hql)
5310 RM-303_9.42 (http://www.mediafire.com/download.php?pga7i8h74i4v51n)
5320d RM-409_4.13 (http://www.mediafire.com/download.php?by54q5j28ea3t4n)
5530c RM-504_32.0.007 (http://www.mediafire.com/download.php?dskfgdme8ifsfj1)
5610 RM-242_9.40 (http://www.mediafire.com/download.php?fqg2b71w1p9cqdk)
5630d RM-431_012.008 (http://www.mediafire.com/download.php?4wo1vwnmq9y2uug)
5630d RM-431_013.009 (http://www.mediafire.com/download.php?ewmp77gnekzzcns)
5700 RM-230_4.21 (http://www.mediafire.com/download.php?o2r85c1c04g0dwa)
5800 RM-356_52.0.007 (http://www.mediafire.com/download.php?zn8onh6pawyhhfm)

6085 RM-198_6.00 (http://www.mediafire.com/download.php?21362fsgx5r96xe)
6120c RM-243_7.10 (http://www.mediafire.com/download.php?1emq98d3gl09d9g)
6125 RM-178_5.43 (http://www.mediafire.com/download.php?ov6472bfy73rafq)
6131 RM-115_6.60 (http://www.mediafire.com/download.php?i8pqsig4vqqjg15) hoanghiep1506
6151 RM-200_4.10 (http://www.mediafire.com/download.php?v41pitvkbndeitx)
6210s RM-367_5.16 (http://www.mediafire.com/download.php?807r0fwar3p7fjc)
6212c RM-396_6.20 (http://www.mediafire.com/download.php?5ucmsfwgkj10m27)
6220c RM-328_5.15 (http://www.mediafire.com/download.php?udeiob9f1c0j2di)
6233 RM-145_5.60 (http://www.mediafire.com/download.php?9icsk08ze6u7m1p)
6260s RM-368_7.27 (http://www.mediafire.com/download.php?b6v880su29dr115)
6260s RM-368_7.27 (http://www.mediafire.com/download.php?b6v880su29dr115)
6267 RM-210_5.20 (http://www.mediafire.com/download.php?dsvfpk5rbay8q89)
6280 RM-78_6.10 (http://www.mediafire.com/download.php?2757h3l11wvabaw)
6300 RM-217_7.21-7.30 (http://www.mediafire.com/download.php?2a63syr4htb527h) ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
6303c RM-443_9.10-10.12 (http://www.mediafire.com/download.php?vcohg1naz02k6kn)
6303ci RM-638_9.83 (http://www.mediafire.com/download.php?3e32pracvnp25vc)
6303ci RM-638_10.80 (http://www.mediafire.com/download.php?9pvdp22rs9z3fon)
6500c RM-265_9.45 (http://www.mediafire.com/download.php?gsinyi0373rn7ie)
6500s RM-240_10.00 (http://www.mediafire.com/download.php?5a54k6r8c9tz2je)
6500s RM-240_10.30 Vietnamese Ok By HoaiTrung (http://www.mediafire.com/download.php?5am74hhd05dy4h6)
6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung (http://www.mediafire.com/download.php?mshc4q4bs1gh5gs) Xem info (http://vietfones.vn/forum/showthread.php?p=3187579&posted=1#post3187579)
6600f RM-325_6.20 (http://www.mediafire.com/download.php?totb1b16aohd0sr)
6600i RM-570_36.60 (http://www.mediafire.com/download.php?h2b0g6bv29di1qq)
6600s RM-414_6.55 (http://www.mediafire.com/download.php?o1w1vm3fw4rb69m)
6680 RM-36_5.050407 (http://www.mediafire.com/download.php?2hin369939mrytp) *
6681 RM-57_6.09.00 (http://www.mediafire.com/download.php?cr2m6ewb3ne7e2c) *
6700c RM-470_13.10 (http://www.mediafire.com/download.php?q727u3lxlzrki3r)
6700c RM-470_13.21 (http://www.mediafire.com/download.php?dg5bdvcxu7i8i9s) ==> TV ok
6700c RM-470_13.21 Logo T-Mobile Vietnamese GOLD Ok (http://www.mediafire.com/download.php?7aw1iikjow5meli) TV ok
6700s RM-576_062.001 (http://www.mediafire.com/download.php?3xymgg31airsv5a)
6700s RM-576_071.004 (http://www.mediafire.com/download.php?bzzrast70lnnzbj) Mạnh Trần
6710s RM-491_031.022 (http://www.mediafire.com/download.php?9cpwuniy5532v30)
6720c RM-424_031.022 (http://www.mediafire.com/download.php?1dwc4uqdpy9f1y0)
6730c RM-566_031.022 (http://www.mediafire.com/download.php?97r7c4qkcv75rc2)
6760s RM-573_3.45 (http://www.mediafire.com/download.php?2xiawqr7dmtdh2f)
6760s RM-573_21.005 (http://www.mediafire.com/download.php?db35rd5k5dzzroq)

7100s RM-438_6.31 (http://www.mediafire.com/download.php?qtdq6xobtuvp5xu)
7210c RM-436_7.23 (http://www.mediafire.com/download.php?bsl6fx2qadeu0rh)
7230 RM-604_10.81 (http://www.mediafire.com/download.php?c4b3k6hkwrcejff)
7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok (http://www.mediafire.com/download.php?vq8h348oha41dq1) Xem Info (http://vietfones.vn/forum/showthread.php?t=346173)
7310c RM-379_9.40 (http://www.mediafire.com/download.php?zru8sm552d7o2f0)
7370 RM-70_4.13 (http://www.mediafire.com/download.php?du68fgv32cqrag1)
7373 RM-209_5.50 (http://www.mediafire.com/download.php?p49wytp1t91xbum)
7390 RM-140_3.84 (http://www.mediafire.com/download.php?pc0nx6itijye52s)
7390 RM-140_4.51 (http://www.mediafire.com/download.php?flt4g26vex8kd88) Mạnh Trần
7500 RM-249_5.21 (http://www.mediafire.com/download.php?8ib40nqsn0ld4bk)
7510a RM-398_6.65 (http://www.mediafire.com/download.php?93kao5qud6ng4l4)
7610s RM-354_7.23 (http://www.mediafire.com/download.php?sbgz8km574hte5w)
7900 RM-264_4.84 (http://www.mediafire.com/download.php?usultbx9fdo1xtk)

8800 RM-233_10.00 (http://www.mediafire.com/download.php?h511n6c5i90nyzg)

C1 RM-607_4.40 (http://www.mediafire.com/download.php?kl1iubwnaj875aq)
C1 RM-643_4.40 (http://www.mediafire.com/download.php?u6o2nus4uw0nozg)
C1 RM-643_5.45 (http://www.mediafire.com/download.php?0hlhgp1qlqdx188)
C1 RM-689_003.00 (http://www.mediafire.com/download.php?97r37r517o692in)
C2 RM-702_6.51 (http://www.mediafire.com/download.php?xc0oudj2uadtngg) Mạnh Trần
C2 RM-704_3.42 (http://www.mediafire.com/download.php?3pmz80ap6z26ytn) hoanghiep1506
C2 RM-721_11.00 (http://www.mediafire.com/download.php?u4ay3qv1c0wjoz8)
C2 RM-721_11.10 (http://www.mediafire.com/download.php?7qdpc97xs2ngdqx)
C3 RM-614_8.63 (http://www.mediafire.com/download.php?mv4vw80ab6tmdgq)
C3 RM-640_6.05 (http://www.mediafire.com/download.php?5fu13676ctifids)
C3 RM-776_6.50 (http://www.mediafire.com/download.php?cgpbt6eeseyz93x)
C5 RM-645_062.001 (http://www.mediafire.com/download.php?ct4gd836xj29cqt)
C5 RM-645_071.005 (http://www.mediafire.com/download.php?rdvdd2durs42x8k)
C5 RM-697_12.0.023 (http://www.mediafire.com/download.php?d76a6c3c4r1vxls)
C5 RM-697_20.0.024 (http://www.mediafire.com/download.php?gc45uhyrmhgmncp)
C5 RM-745_071.003 (http://www.mediafire.com/download.php?ijx5blsk4bulc0s)
C6 RM-601_013.016 & 014.002 (http://www.mediafire.com/download.php?36ns4nvfzof66pq)
C6 RM-612_20.0.042 (http://www.mediafire.com/download.php?ag0wp150hang1d8)
C6 RM-612_40.0.021 (http://www.mediafire.com/download.php?6r8f4a7ugdq9gjc)
C7 RM-675_014.002 (http://www.mediafire.com/download.php?acepq9a17n0zzit)

E5 RM-632_071.003 (http://www.mediafire.com/download.php?rdq94jvne6imf92)
E6 RM-609_021.014 (http://www.mediafire.com/download.php?hmo4t766bn14rb4)
E7 RM-626_014.002 (http://www.mediafire.com/download.php?inwzggju3x777jx)
E51 RM-244_410.34.001 (http://www.mediafire.com/download.php?slsm20ysklday8l)
E52 RM-469_054.003 (http://www.mediafire.com/download.php?ob1b4u4r9mvnyf8)
E52 RM-469_071.004 (http://www.mediafire.com/download.php?8t829immnre2q0a) Mạnh Trần
E63 RM-437_510.21.010 (http://www.mediafire.com/download.php?v20qe1g8ud5u70e)
E66 RM-343_510.21.009 (http://www.mediafire.com/download.php?199uqend37dlmuc)

E71 RM-346_410.21.010 (http://www.mediafire.com/download.php?h8g9wjp43bc3ezn) hoanghiep1506
E71 RM-346_510.21.009 (http://www.mediafire.com/download.php?oto0ei8y73vl7v3)
E72 RM-530_054.005 (http://www.mediafire.com/download.php?3d4q4sjr3mckftb)
E72 RM-530_071.004 (http://www.mediafire.com/download.php?ideycrahavd6jk2)
E75 RM-412_211.12.01 (http://www.mediafire.com/download.php?2e595b5wxpjjwcy)
E90 RA-6 RA6_400.34.93 (http://www.mediafire.com/download.php?odlhl26mc26sp6z)

N73 RM-133_4.0850.43.0.1 (http://www.mediafire.com/download.php?ojryr15607qu68x) *
N76 RM-135_31.0.014 (http://www.mediafire.com/download.php?o2ed9sk6bdilbym)
N78 RM-235_30.011 (http://www.mediafire.com/download.php?42qgc3det7q087u)
N79 RM-348_32.001 (http://www.mediafire.com/download.php?8031o6rk6h4noaw)
(http://www.mediafire.com/download.php?m2yuae9u0id9q42)N8 RM-596_014.002 (http://www.mediafire.com/download.php?s9d5pj050w59m1l)
N81 RM-179_21.0.010 (http://www.mediafire.com/download.php?gg464rd5hat9hn8)
N81 RM-223_21.0.010 (http://www.mediafire.com/download.php?byzv27rbn1bga71)
N81 RM-223_24.0.002 TV (http://www.mediafire.com/download.php?9ctb370mcde7pc6) ok new
N82 RM-313_35.0.002 (http://www.mediafire.com/download.php?l3kfw67gfmwbnf5)
N85 RM-333_30.019 (http://www.mediafire.com/download.php?v063qb6sm2ac89u)
N86 RM-484_30.009 (http://www.mediafire.com/download.php?xd97mf28ura3pxa)
N86 RM-484_30.009 (http://www.mediafire.com/download.php?848efs8k2awu338)
N95 RM-159_35.0.002 (http://www.mediafire.com/download.php?qy17q5d3dp6gq56)
N95 RM-320_35.0.001 (http://www.mediafire.com/download.php?ch3svh3n8sm7ksr)
N96 RM-247_30.033 (http://www.mediafire.com/download.php?7chwq8a8paarem8)
N96 RM-247_30.101 Tieng Viet ok By HoaiTrung (http://www.mediafire.com/download.php?f35god4w03am8ue)
N97 RM-505_22.0.110 (http://www.mediafire.com/download.php?bjdkb2uj99a4vkz)
N97-RM-507_22.2.110 Tiếng Việt Ok (http://www.mediafire.com/?9ri35bbigyh22rv) By HoaiTrung
N97 RM-555_30.0.004 (http://www.mediafire.com/download.php?4i8ppnn81fs9cas)

X1 RM-713_5.29 (http://www.mediafire.com/?kwmbwfeanhhyc2h) ntc_Mobile
X2 RM-618_8.17 (http://www.mediafire.com/download.php?955egk593p2q8te)
X2 RM-618_8.25 (http://www.mediafire.com/download.php?pppqirim9bjn93f)
X2 RM-709_8.63 (http://www.mediafire.com/download.php?c8fdq0433fra1q6)
X2 RM-709_8.70 TV ok By HoaiTrung (http://www.mediafire.com/download.php?jvoan2z0nf22755) Xem thông tin (http://vietfones.vn/forum/showthread.php?t=345218)
X3 RM-540_8.54 (http://www.mediafire.com/download.php?edwsd1sn30nadka)
X3 RM-540_11.00 (http://www.mediafire.com/download.php?x19lijk3d20883u)
X3 RM-639_5.65 (http://www.mediafire.com/download.php?3nlauqsv55afu43)
X3 RM-639_6.00 (http://www.mediafire.com/download.php?3cb65u8td51mfrz)
X3 RM-639_6.00 (http://www.mediafire.com/download.php?86ur2dlhkbuiubz)
X3 RM-775_6.50 (http://www.mediafire.com/download.php?gs216ftjfnb69ma)
X5 RM-627_043.016 (http://www.mediafire.com/download.php?o5oz7l23t7e964w)
X6 RM-559_31.0.004 (http://www.mediafire.com/download.php?w3gojrpusr4l00l)
X6 RM-559_32.0.002 (http://www.mediafire.com/download.php?ldq7wvnc9dxwl94)
X7 RM-707_021.013 (http://www.mediafire.com/download.php?raq3vw0gnndwux9)
X7 RM-707_022.014 (http://www.mediafire.com/download.php?9g4qke8t1aex11v) Mạnh TrầnChú ý : những file có đánh dấu * không có TV

Nguồn :Sưu tầm từ Admin HoaiTrung VF