PDA

View Full Version : MP4 Q-mobile F53 loa rè xin giúp.trunghieudd
29-07-2010, 22:40
mình vừa nhận một cây q-mobile f53 loa ngoài nghe rất là rè(loa trong thì nghe rất rõ).mình thay cáp,loa rất nhiều nhưng vẫn vậy.anh em co ai lam qua xin chỉ giáo.Thank you.

an_mobile2002
29-07-2010, 22:42
kiểm tra ic chuông đi bạn.

thanh99
29-07-2010, 22:50
lắ lại ic chuông xem thế nào a trai?[suynghi]

sonkien04
29-07-2010, 22:54
lắ lại ic chuông xem thế nào a trai?[suynghi]

thay luôn còn chưa bit ăn nhằm ji ko ở đó mà lắc (-)[danh]

tuanvy09
29-07-2010, 22:56
kiếm cai loa nào trong máy chuẩn không rè tét thử coi không được mới tính đến ic chuông[suynghi]

HAU_TRANGBANG
29-07-2010, 23:32
chính xác.nhiều khi không hết thì thay luôn cả cpu ấy chứ.